Ring til os nu: +37066834999

Vilkår og Betingelser

1. Reglerne for saunabee netbutik gælder, når du handler hos saunabee.

2. Saunabee kan ændre butiksreglerne efter eget skøn og uden forudgående varsel. Når kunden handler i butikken, gælder de på ordreafgivelsestidspunktet gældende regler (angivet med bestillingen).

3. Kunden får ikke mulighed for at afgive varebestilling hos saunabee, hvis han ikke er bekendt med butikkens regler. I alle tilfælde anses det for, at kunden er bekendt med reglerne og accepterer dem, hvis han inden bestilling af varerne bekræfter sin accept af reglerne ved at trykke på "Jeg accepterer". I de tilfælde, hvor kunden er helt eller delvist uenig i hele eller en bestemt del af reglerne, må han ikke afgive (afvise) ordren, ellers anses det for, at kunden har sat sig ind i og ubetinget accepteret alle butikkens regler. .

4. saunabee er fritaget for ethvert ansvar i de tilfælde, hvor der opstår tab, fordi kunden, tilsidesat de anbefalinger, der er givet til ham og hans forpligtelser, ikke har sat sig ind i butikkens regler, selvom han fik en sådan mulighed.

II. Fortrolighedspolitik

1. For at bestille varer fra saunabee butikken skal kunden registrere sig på saunabees hjemmeside ved at indtaste sit registreringsnavn og password eller købe uden registrering. saunabee bekræfter, at registreringen ikke betyder, at der sendes informationsmeddelelser til kunden, bortset fra dem, der er nødvendige for bestilling og levering af varer. Hvis kunden ønsker at modtage informationsbeskeder fra saunabee, får han mulighed for at vælge at få tilsendt sådanne meddelelser.

2. Når kunden bestiller varerne, skal kundens personoplysninger, der er nødvendige for leveringen af varerne, angives: navn; efternavn; den adresse, hvortil varerne vil blive leveret; telefon nummer; andre data, der er nødvendige for levering. saunabee bekræfter, at sådanne data udelukkende vil blive brugt med henblik på bestilling og levering af varer. saunabee forpligter sig til ikke at videregive sådanne oplysninger til tredjemand, med undtagelse af saunabee-partnere, der leverer varelevering eller andre ydelser i forbindelse med afgivelse eller opfyldelse af kundens ordre. Alle andre undtagelser fra videregivelse af klientens personlige oplysninger til tredjemand skal i alle tilfælde forhandles med klienten. I alle andre tilfælde må enhver klients personlige data kun videregives til tredjeparter i de tilfælde, der er fastsat i lovgivningen i Republikken Litauen.

3. Ved tilmelding i saunabee butikken og bestilling af varer forpligter kunden sig til at beskytte og ikke videregive sine login data til nogen. Kunden bekræfter samtidig, at han er myndig og har ret til at bestille varer i saunabee-butikken. I tilfælde af at kunden afslører sine login-data, er saunabee fritaget for ethvert relateret ansvar.

4. Kunden, efter at have sat sig ind i reglerne, bekræfter, at han er informeret om, at mens han gennemser saunabee-butikken, vil cookie-filer (filer sendt fra internetserveren) blive placeret på hans computer.

5. saunabee bekræfter, at det sigter mod at bruge de mest avancerede teknologier til beskyttelse af kunders personlige data.

III. Procedure og betingelser for afgivelse af ordre

1. Efter besøg på butikkens hjemmeside vælger kunden produkter, og der dannes en indkøbskurv ud fra hans udvalg.

2. Efter at have dannet varekurven, skal kunden indtaste de data, der er nødvendige for leveringen af de valgte varer: hans navn, efternavn, adresse, hvor varerne vil blive leveret, telefonnummer og yderligere oplysninger, der kan være vigtige for levering af de bestilte varer. saunabee bekræfter, at de data, som kunden leverer, udelukkende vil blive brugt med det formål at sælge og levere varer, uden at overtræde kravene i lovgivningen i Republikken Litauen til beskyttelse af personlige data.

3. Dernæst skal kunden vælge en af de mulige betalingsmetoder i saunabee-butikken (for flere detaljer, se afsnit IV i reglerne). Samtidig kan leveringstiden for varerne vælges blandt de tilgængelige saunabee leveringstidsmuligheder, angivet i timeintervaller. Kunden bekræfter også, at han accepterer at være på den angivne adresse på det valgte eller fastsatte tidspunkt.

4. I det sidste vindue genereres alle de af kunden oplyste data, inden det bekræftes, som kunden skal sikre sig, at de oplyste data er korrekte og opfylder dennes ønsker. Kunden har mulighed for at rette forkerte data, inden ordren sendes til saunabee. Kunden får endvidere mulighed for at rette personoplysninger, der er nødvendige for levering af varerne, efter at ordren er afgivet. Kunden får ikke mulighed for at bekræfte ordren, før han angiver, at han er bekendt med og er indforstået med saunabee-butikkens regler. I tilfælde af, at kunden før valget af varer ikke er bekendt med butikkens regler, skal han gøre det, før han bekræfter sin ordre og de data, der er angivet i den.

5. Efter kunden har bekræftet ordren, sendes den til saunabee. Ordren anses for afgivet fra det øjeblik, den er modtaget af saunabee. Samtidig anses det i et sådant tilfælde for, at der er indgået en kontrakt mellem kunden og saunabee. En sådan aftale anses dog først for eksigibel fra det øjeblik, hvor saunabee modtager bekræftelse fra kundens valgte bank om betaling for de leverede varer.

6. Efter kunden har afgivet ordren, sender saunabee systemet automatisk kunden en e-mail, som angiver de bestilte varer og de data, som kunden har oplyst.

7. Efter saunabee har modtaget en meddelelse fra banken om, at kunden har lavet en betalingsordre for at købe varer fra butikken, sendes en meddelelse til kunden til den angivne e-mailadresse. Øjeblikket for modtagelse af meddelelsen fra banken betragtes som tidspunktet for begyndelsen af udførelsen af kontrakten mellem klienten og saunabee.

8. Den ordre, kunden har afgivet, gemmes i saunabee-databasen baseret på kravene i Republikken Litauens gyldige retsakter vedrørende lagringsperioden for sådanne data.

9. Det anses i alle tilfælde for, at kunden ved afgivelse af ordren er bekendt med og ubetinget erklærer sig indforstået med alle saunabee-butikkens regler, samt alle øvrige betingelser angivet i bestillingen.

10. Kontrakten indgås og udføres på litauisk.

IV. Garanti og produktpriser

1. Hvert produkts egenskaber er generelt angivet ud for hvert produkt i saunabee-butikken.

2. saunabee angiver, og kunden bekræfter, at han er bekendt med, at varerne, specificeret i butikken, muligvis ikke svarer til varernes faktiske størrelse, form og farve på grund af den brugte monitors egenskaber, i med hensyn til deres farve, form eller andre parametre. Formen og udseendet af produktemballagen kan også afvige fra den, der er afbildet i saunabee-butikken.

3. Kunden accepterer, at når han afgiver en ordre i butikken elektronisk, forpligter han sig til at betale den i ordren angivne pris for varen.

4. Priser i butikken og i bestillingen er angivet i euro med moms.

5. saunabee sælger varer, der opfylder betingelserne i bestillingen. I tilfælde, hvor de varer, der er afleveret til kunden, ikke opfylder visse ordrekrav, accepterer kunden straks at underrette saunabee telefonisk, og han forpligter sig til at tage alle skridt til at afhjælpe eksisterende mangler, hvis sådanne fejl er forårsaget af eller på vegne af saunabee fejl hos tredjemand. saunabee inden for en rimelig periode aftalt med kunden, hvis manglerne ikke er afhjulpet, har kunden ret til at forsvare sine rettigheder i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i den civile lovbog i Republikken Litauen.

6. saunabee forpligtelser vedrørende varer:

6.1. I de tilfælde, hvor der er fastsat en vis udløbsdato for bestemte varer, forpligter saunabee sig til at sælge sådanne varer til kunden på en sådan måde, at denne får en reel mulighed for at bruge varerne indtil udløbsdatoens udløb.

6.2. saunabee forpligter sig til at levere varer af passende kvalitet og opfylder de krav, der er fastsat i ordren.

6.3. saunabee forpligter sig til at forsyne kunden med den varemængde, der er angivet i ordren. saunabee er ikke ansvarlig i tilfælde, hvor mængden af overførte varer ikke er nøjagtig på grund af, at kunden har angivet dataene forkert i ordren afgivet på saunabee.

6.4. Saunabee giver i alle tilfælde kunden et sortiment af varer, der opfylder de i bestillingen angivne kriterier.

6.5. I tilfælde, hvor ordren omfatter et bestemt sæt varer, forpligter saunabee sig til at levere alle de varer, der indgår i varesættet.

6.6. Varerne leveres emballeret efter deres beskaffenhed for at gøre varen egnet til den påtænkte anvendelse.

6.7. Der ydes 2 års garanti for varer solgt til private. Varer solgt til juridiske enheder har 1 års garanti.

V. Betalingsprocedure og vilkår

1. Kunden betaler for de bestilte varer på en af de måder, der er specificeret i saunabee-butikken: ved hjælp af sin netbank eller mokejimai.lt-systemet, ved overførsel til saunabee-bankkontoen eller ved at betale kontant med kureren ved levering (I øjeblikket denne betalingsmetode er ikke mulig, beklager ulejligheden).

2. Kunden forpligter sig til straks at betale for de bestilte varer, ellers mister han retten til at fremsætte krav på grund af overtrædelse af leveringsbetingelserne for varerne, fordi i henhold til kundens ordre begynder forsendelsen af varer at blive dannet først efter at have modtaget betaling for varerne hos saunabee.

VI. Returnering af varerne

1. Kunden får mulighed for at erstatte de til ham overførte varer med andre lignende varer af forskellig dimension, form, farve, model eller fuldstændighed eller returnere de varer, han ikke bryder sig om.

2. Sådan Kunden kan udøve denne ret inden for 14 dage fra det tidspunkt, hvor varerne overdrages til ham (optællingen starter fra det øjeblik, hvor kunden eller en anden person, der er ansvarlig for ham, underskriver ordrekvitteringssedlen). Denne ret for kunden er forbundet med, at kunden er utilfreds med de respektive varers dimensioner, form, farve, model eller fuldstændighed.

3. Ombytning og returnering af varer er kun mulig, når de varer, der ombyttes eller returneres, opfylder følgende krav:

a) ikke blev brugt;

b) ikke var beskadiget;

c) varernes bevarede forbrugeregenskaber;

d) ikke har mistet sit kommercielle udseende.

e) hver returneret vare er i sin originale og ubeskadigede emballage.

f) de originale etiketter (beskyttelsesfilm osv.) er ikke fjernet fra varerne.

Ændringer i emballagen, som er nødvendige for at efterse produktet, betragtes ikke som væsentlige skader eller tab af produktets udseende. Varerne skal i alle tilfælde returneres i deres originale emballage, inklusive saunabee segl og klistermærker, der ikke er fjernet fra varerne. Ved returnering af varerne skal kunden i alle tilfælde indsende købsdokumenterne for varerne til saunabee.

4. Varer, der ikke kan returneres:

varerne er fremstillet i overensstemmelse med de specifikationer, der er specificeret af brugeren eller klart tilpasset til dennes personlige behov;

varer forgår hurtigt eller har en kort holdbarhed;

emballerede varer er ikke længere egnede til returnering på grund af sundhedsbeskyttelse eller hygiejnemæssige årsager, og som blev pakket ud ved levering (f.eks.: beskyttelsesmasker, skjolde osv.);

på grund af deres art er varerne uadskilleligt blandet med andre varer efter levering;

alkoholholdige drikkevarer, hvis pris fastsættes ved indgåelse af en aftale om køb og salg, og som først kan leveres efter 30 dage, og den faktiske værdi af drikkevarerne afhænger af markedsudsving uden for den erhvervsdrivendes kontrol;

varer købt med kontrakter, hvor forbrugeren har fremsat en konkret anmodning til den erhvervsdrivende om et besøg for at udføre hastereparationer eller vedligeholdelse. Hvis den erhvervsdrivende i tilfælde af et sådant besøg leverer yderligere ydelser, ud over dem, der specifikt er specificeret af brugeren, eller leverer yderligere varer, bortset fra reservedele, der er nødvendige for vedligeholdelses- eller reparationsarbejde, er sådanne yderligere ydelser eller varer omfattet af til fortrydelsesretten;

pakkede video- eller lydoptagelser eller pakket software, der blev pakket ud ved levering;

aviser, tidsskrifter eller magasiner, undtagen abonnementskontrakter for sådanne publikationer;

digitalt indhold, der ikke er optaget på et fysisk medie, leveres, såfremt leveringen er startet med brugerens udtrykkelige forudgående samtykke og erkendelse af, at han som følge heraf mister retten til at fortryde kontrakten.

En komplet liste over varer, der ikke kan returneres, findes i CK 6.228-10 d. 2. eller her.

Vigtigt: pengene for varerne vil blive returneret til den bankkonto, du har angivet.

Inden for 14 dage fra leveringsdagen for ethvert køb, kan du:

1. Skift til en anden størrelse;

2. Skift produktet til en anden model;

3. At inddrive de penge, der er betalt for produktet.

Vigtig information: Ved ændring af produktstørrelse eller model vil produktet blive udskiftet inden for 5-15 dage.

365 dages pengene tilbage garanti

Du kan returnere et kvalitetsprodukt inden for 365 kalenderdage og få alle de penge tilbage, du har betalt. Leveringsomkostninger til vores lager og fremsendelse af varerne til dig refunderes ikke.

Returbetingelser:

Den returnerede vare skal være i sin originale, pæne emballage. For at inspicere produktet kan du klippe de tape, der bruges til at lukke pakken, men pakken kan ikke rives i stykker.

Testede eller på anden måde brugte produkter kan ikke returneres

Produktet skal være ubeskadiget af Køber.

I tilfælde af, at årsagen til returneringen af produktet er utilstrækkelig kvalitet, forpligter vi os til at erstatte produktet af utilstrækkelig kvalitet med et produkt af tilstrækkelig kvalitet for egen regning eller returnere pengene, der er betalt for produktet;

Produktet må ikke have mistet sit kommercielle udseende (etiket intakt, beskyttelsesfilm ikke revet af osv.) (denne klausul gælder ikke i tilfælde af returnering af et defekt produkt);

Den returnerede vare skal være i samme pakke som den, som Køber har modtaget;

Penge returneres kun ved overførsel til den bankkonto, som kunden har angivet.

Returnering af varer af passende kvalitet udføres i overensstemmelse med proceduren i artikel 6.228-10 og 6.228-11 i Republikken Litauens civile lovbog.

Returproces:

Du udfylder returformularen, som du finder her: saunabee

• Pak varen/varerne og send dem tilbage til samme adresse som på pakken.

• Når du returnerer eller ombytter produktet/produkterne, råder vi dig til at sende det via Litauisk post, en registreret pakke (så vil postkontoret udstede dig et pakkenummer, som giver dig mulighed for at se, hvornår pakken ankommer til os, og du vil kunne finde pakken, hvis den bliver væk i søgningen efter pakkenummeret, porto refunderes ikke)

• Vi refunderer pengene, du har betalt for produktet/produkterne, inden for 7 dage efter modtagelse af produktet.

Vigtig information: Hvis du har betalt for produktet med et gavekort eller har betalt en del af købsbeløbet, returneres værdibeviset og det ekstra indbetalte beløb. Gavekort kan ikke ombyttes til kontanter.

Ja Hvis du returnerer et produkt købt under kampagnen, vil det beløb, der er betalt for produktet, blive returneret til dig (efter rabatten).

* Hvis du nægter at vente på det bestilte produkt, vil pengene blive returneret inden for 7 hverdage fra indsendelse af returformularen.

Varer, der skal returneres eller byttes, skal opfylde følgende kriterier:

* returnerede varer er det samme sæt som modtaget.

* varerne har ikke været brugt (slidt, slidt osv.);

* varerne var ikke beskadiget;

* de returnerede varer er i den originale og ubeskadigede produkt- og forsendelsesemballage;

* varerne har bevaret deres kommercielle udseende, de originale etiketter er ikke blevet fjernet fra dem;

Returnering og ombytning af købte varer udføres i overensstemmelse med 2001 17. august Ved ordre fra økonomiministeren i Republikken Litauen nr. 258 "Om godkendelse af regler for salg af varer og levering af tjenesteydelser, når kontrakter indgås ved hjælp af kommunikationsmidler" og 2001 29. juni Efter ordre fra Republikken Litauens økonomiminister nr. 217 "Om godkendelse af regler for returnering og ombytning af varer".

VII. Levering af varer

1.Saunabee forpligter sig til at levere varerne til kunden inden for den frist, der er angivet i produktmenuen, som spænder fra 3 til 5 hverdage. Prisen for levering i hele Litauen er 1,75 eur pr. dannet pakke. Kunden accepterer, at leveringen af varer i særlige tilfælde kan blive forsinket på grund af uforudsete omstændigheder. I dette tilfælde forpligter saunabee sig til straks at kontakte kunden og koordinere leveringen af varer.

2. Ved bestilling af varerne forpligter kunden sig til at angive varens leveringssted, vælge tidspunkt for levering af varerne (angivet med tidsintervallet) og den person, der skal modtage varerne.

3. Kunden forpligter sig til selv at modtage varen. I tilfælde af, at han ikke selv kan modtage varerne, og varerne leveres til den angivne adresse og på baggrund af andre data oplyst af kunden, har kunden ikke ret til at fremsætte krav mod saunabee vedrørende levering af varerne til den forkerte enhed.

4. Varer bestilt i saunabee online-butikken leveres via Litauisk Post.

5. saunabee er fritaget for ansvar for overtrædelse af leveringsbetingelserne for varer i alle tilfælde, hvis varerne ikke leveres til kunden eller leveres for sent på grund af kundens skyld eller forhold uden for kundens kontrol.

6. Kunden skal straks meddele saunabee pr. e-mail, hvis pakken leveres i beskadiget, krøllet eller på anden måde beskadiget emballage; samt i tilfælde, hvor forsendelsen indeholder ikke-bestilte varer eller en uhensigtsmæssig mængde af sådanne varer, et ufuldstændigt varesæt, varer af forkert størrelse eller dimensioner.

7. I tilfælde hvor kunden efter modtagelse af varen bemærker, at pakken ikke indeholder det rigtige sæt varer eller de leverede varer ikke har den rigtige størrelse, farve eller andre mål, skal kunden straks informere saunabee herom.

VIII. Andre bestemmelser

1. Alle meddelelser til saunabee skal indsendes på e-mail info@pirtiesbites.lt eller på telefon +37066834999.

2. Kontrakten er indgået, udført og al kommunikation mellem klienten og saunabee foregår på det nationale sprog.

3. Efter indgåelse af kontrakten har kunden ret til at fortryde den inden for 7 arbejdsdage uden yderligere betingelser og uden forpligtelse til at angive årsagerne til en sådan fortrydelse. En sådan periode begynder at blive beregnet fra det øjeblik, hvor varerne i henhold til kontrakten (ordren) overdrages til kunden.

4. Kunden kan kun benytte denne mulighed, hvis varen (produktet) ikke er blevet beskadiget, eller varens udseende ikke er fundamentalt ændret, og den ikke er blevet brugt (ændringer i emballagen i det omfang, de var nødvendige for at efterse varen anses ikke for væsentlig).

5. saunabee forpligter sig senest inden for 7 hverdage fra modtagelsen af kundens meddelelse om fortrydelse af kontrakten til at tage de nødvendige skridt for at genoprette situationen til, hvad den var før kontraktindgåelsen.

6. Køber har ret til at anvende den ikke-retlige procedure for reklamationer og erstatning for skader, ved løsning af tvister mellem sælger og bruger. Køber, der mener, at hans rettigheder er krænket, skal skriftligt kontakte sælger og redegøre for sine krav senest tre måneder fra krænkelsesdagen. Sælger skal senest inden 14 dage vederlagsfrit undersøge anmodningen og give et udførligt og begrundet skriftligt svar baseret på dokumenter. Hvis problemet ikke kan løses, har Køber ret til at henvende sig til den enhed, der løser forbrugertvister uden for retten (State Consumer Rights Protection Service, adresse Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) eller til retten. Forbrugertvister løses af statens forbrugerbeskyttelsestjeneste, adresse Vilniaus st. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt. Køberen kan indsende anmodninger eller klager på den elektroniske platform for forbrugertvistbilæggelse http://ec.europa.eu/odr/.